Hjem > Nyheter > Bransjenyheter

Ytelsesparametere for solceller.

2023-11-14

1, åpen kretsspenning

Åpen kretsspenning UOC: det vil sisolcelleer utsatt for AM1.5 spektrale forhold og 100 mW/cm2 lyskildeintensitet, og utgangsspenningsverdien til solcellen er åpen i begge ender.


2, kortslutningsstrøm

Kortslutningsstrøm ISC: Det er strømverdien som går gjennom begge ender av solcellen når solcellen utsettes for AM1.5 spektrale forhold og 100 mW/cm2 lyskildeintensitet.


3. Maksimal utgangseffekt

Arbeidsspenningen og strømmen tilsolcellerendres med belastningsmotstanden, og arbeidsspennings- og strømverdiene som tilsvarer ulike motstandsverdier gjøres til kurver for å oppnå volt-ampere karakteristikken til solceller. Hvis den valgte lastmotstandsverdien kan maksimere produktet av utgangsspenning og strøm, kan maksimal utgangseffekt oppnås, som er representert med symbolet Pm. På dette tidspunktet kalles arbeidsspenningen og arbeidsstrømmen den beste arbeidsspenningen og den beste arbeidsstrømmen, som er representert med henholdsvis symbolene Um og Im.


4. Fyllfaktor

En annen viktig parameter forsolcellerer fyllfaktoren FF (fyllfaktor), som er forholdet mellom maksimal utgangseffekt og produktet av åpen kretsspenning og kortslutningsstrøm.


FF: er en viktig indikator for å måle utgangsegenskapene til solceller, er representanten for solcellen med den beste belastningen, kan gi ut maksimale effektegenskaper, jo større verdien av solcellens utgangseffekt. FF er alltid mindre enn 1. Serie- og parallellmotstandene har stor innflytelse på fyllingsfaktoren. Jo større seriemotstanden er, jo mer faller kortslutningsstrømmen og desto mer avtar fyllingsfaktoren. Jo mindre shuntmotstanden er, desto større er dens komponentstrøm, noe som resulterer i at jo mer åpen kretsspenning synker, og jo mer faller fyllfaktoren tilsvarende.


5. Konverteringseffektivitet

Konverteringseffektiviteten til en solcelle refererer til maksimal energikonverteringseffektivitet når den optimale belastningsmotstanden er koblet til den eksterne kretsen, og er lik forholdet mellom utgangseffekten til solcellen og energien som faller inn på overflaten av solcellen celle. Den fotoelektriske konverteringseffektiviteten til solcellen er en viktig parameter for å måle kvaliteten og det tekniske nivået til batteriet, som er relatert til batteriets struktur, kryssegenskaper, materialegenskaper, arbeidstemperatur, strålingsskader av radioaktive partikler og miljøendringer.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept